Jagram-Pro Italy Jagram-Pro Deutschland Jagram-Pro La France Jagram-Pro English Jagram-Pro Espaniol Jagram-Pro Polska
Jagram-Pro S.A.

Forum Holzbau-Polska 2020 – Podsumowanie

Holzbau-Polska 2020

4 edycja Kongresu dla profesjonalistów Forum-Holzbau Polska miała miejsce pod Warszawą, w hotelu Windsor w Jachrance. Kameralnie, głównie za sprawą Covid i obostrzeń. Jednak nie pokrzyżowało to planów na przeprowadzenie wszystkich wykładów i prelekcji. Zaawansowane możliwości technologiczne pozwoliły na przeprowadzenie niektórych wystąpień zdalnie czyli online.

Jako jedni ze specjalistów w swojej branży wiedzieliśmy od samego początku, że nie może nas zabraknąć. Dlatego zgodnie z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa dla zdrowia i przeciw działaniu Covid. Pojawiliśmy się planowo.

sponsor forum holzbau polska jagram-pro sa

Cieszył nas fakt, że cała impreza była przygotowana na najwyższym poziomie w każdym aspekcie.

Study-case oraz know-how przekazywany na prelekcjach uświadamia wszystkich, reprezentatywny poziom polskiej edycji jest równie wysoki jak w przypadku innych.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili, z którymi mogliśmy wymienić się chociaż kilkoma zdaniami. Naszym kontrahentom oraz wszystkim, którzy doceniają nasz wkład w Forum-Holzbau.

sponsor forum holzbau polska jagram-pro sa

Forum Holzbau-Poland 2020 – Summary

The 4th edition of the Forum-Holzbau Polska Congress for Professionals took place near Warsaw, in the Windsor hotel in Jachranka. Intimate, mainly due to Covid and restrictions. However, this did not thwart the plans to conduct all lectures and talks. The advancement and technological possibilities made it possible to conduct some of the speeches remotely, i.e. online.
As one of the specialists in our industry, we knew from the very beginning that we could not be missing. Therefore, in compliance with all recommendations regarding safety for health and against the effects of Covid. We showed up on schedule.

sponsor forum holzbau polska jagram-pro sa

We were glad that the whole event was prepared at the highest level in every aspect.
The study-case and know-how presented during the lectures make everyone aware of the fact that the representative level of the Polish edition is as high as in the case of others.
We would like to thank everyone who visited us, with whom we could exchange at least a few sentences. To our contractors and everyone who appreciates our contribution to Forum-Holzbau.

sponsor forum holzbau polska jagram-pro sa

Jeżeli szukasz gotowych rozwiązań sprawdź naszą platformę do zamawiania https://woodandarch.pl

Jeżeli jesteś indywidualistą, projektantem, architektem, zapraszamy do kontaktu https://jagram.pl/kontakt

Widzimy się na kolejnej edycji. https://www.forumholzbau.com/IHF/