Jagram-Pro S.A.

Zadaszenia drzwi

zadaszenie drzwi

Zadaszenia Półkoliste nad drzwi wejściowe są idealnym rozwiązaniem chroniącym przez warunkami atmosferycznymi.

Zadaszenia drzwi wykonane są z surowców wysokiej jakości, drewna klejonego warstwowo, zaimpregnowanego ciśnieniowo przed pleśnią i grzybom.

Przed zakupem konstrukcji zapoznaj się z wymogami prawa budowlanego dotyczącymi zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Zadaszenia wykonane są z surowców wysokiej jakości, drewna klejonego warstwowo, zaimpregnowanego ciśnieniowo przed pleśnią i grzybom.

Zobacz galerie zadaszeń