Jagram-Pro Italy Jagram-Pro Deutschland Jagram-Pro La France Jagram-Pro English Jagram-Pro Espaniol Jagram-Pro Polska
Jagram-Pro S.A.

Certyfikaty

Certyfikaty


Jagram-Pro S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2015
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest
światowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw.
Wymagania normy sformułowane są w sposób:
stosuje się je do wszystkich rodzajów działalności przedsiębiorstw (produkcyjne, usługowe) oraz innych organizacji (urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły itp.).
Przedsiębiorstwo, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia klientom swoją wiarygodność, działalność w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom wysoką jakość wszelkich wyrobów i usług.

Jagram-Pro S.A. klei w klasie wytrzymałości GL 24. Oznacza to:
– minimalny wynik wytrzymałości złącza klinowego na zginanie wynosi 24 MPa (podawane jest to w deklaracji właściwości użytkowych).
– klej używany do konstrukcji to Purbond HB360 – podawany na certyfikacie.

FSC® – Forest Stewardship Council®
Kryteria FSC® obejmują:
-ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych,
-ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin,
-prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym
-zapewnienie możliwości zrzeszania się zgodnie z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
-zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie,
-ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk,
-zachowanie lub poprawa stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów,
-zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie,
-ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia,
-zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i pół naturalnych.

PEFC™ – Prohramme for the Endorsement of Forest Cartification.
PEFCTM Council (Prohramme for the Endorsement of Forest Cartification) jest to międzynarodowa organizacja,
która promuje zrównoważoną gospodarkę leśną przy pomocy systemu certyfikacji
leśnej i etykietowania produktów zawierających surowce leśne.
Produkty z deklaracją i/lub etykietą PEFC™ przekazują klientom końcowym i konsumentom końcowym
pewność, że dany surowiec pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zgodny z wymaganiami, z
materiału podatnemu recyklingowi i / lub ze źródeł kontrolowanych.


Deklaracja własności użytkowych

Ważne

Uzyskane przez nas certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktu na każdym etapie produkcji od momentu przyjazdu tarcicy do odebrania produktu przez klienta.

Nasze certyfikaty są oficjalne można powołać się na organizacje przeprowadzające audyty podając nasz numer.

Produkty innych firm, nie posiadające certyfikatów często nie spełniają norm, co w początkowej fazie nie odbiega wizualne od produktów które te normy spełniają, jednakże różnice zaczynają się już w trakcie montażu. Odnośnie wykonania, precyzji, spasowania czy wytrzymałości.

Nie ma innych certyfikatów określających spełnianie norm niż te które widnieją powyżej. Jeżeli ktoś chwali się, że jego produkty posiadają certyfikaty i/lub spełniają normy – sprawdź produkt przed zakupem!