Jagram-Pro S.A.

Susz

Dach hali produkcyjnej
Dlaczego? Inwestor nie chciał zastosować elementów łączonych w kalenicy z uwagi na instalację suwnicy. Dodatkowo wykorzystanie odcinków prostych pozwoliło na zainstalowanie standardowych naświetli, a w przyszłości paneli fotowoltaicznych.
Najdłuższa lamela ma tu 33 m długości przy przekroju zaledwie 18 mm na 250 mm. Dodatkowo zastosowanie drewnianego dachu pozwoliło na stworzenie właściwego i przyjaznego mikroklimatu, w którym realizowane są konstrukcje drewniane.