Jagram-Pro Italy Jagram-Pro Deutschland Jagram-Pro La France Jagram-Pro English Jagram-Pro Espaniol Jagram-Pro Polska
Jagram-Pro S.A.

TCLwood618 ® – Nowy rodzaj drewna gięto-klejonego

TCLWood618

TCLwood618 ® to cienkie lamele, już o grubości 6 mm, otwierają nowe możliwości projektowania i eliminują ograniczenia kształtów konstrukcji.

Rynek konstrukcji drewnianych jest obecnie bardzo wymagający. Klienci żądają spełnienia wielu wymagań, a ich potrzeby są coraz bardziej zróżnicowane.

Pojawia się pytanie: jak zatem wyróżnić siebie i swoje produkty wśród tak licznej konkurencji? W jaki sposób klient końcowy może zyskać pewność, że produkt, który kupuje, spełnia wszelkie normy i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania? Czy wystarczy oznaczyć wyrób znakiem CE? A może trzeba zadbać o inny certyfikat? Jak w świecie tych wszystkich norm, certyfikatów i innych liczb ma się odnaleźć klient?

Korzyści z zakupów produktów oznaczonych TCLwood618 ®

Technologia dostosowana jest do realizacji zróżnicowanych projektów. Jednak przy tak skomplikowanej i wyszukanej linii gięcia trudno jest zastosować ogromne i bardzo wydajne linie technologiczne światowych liderów, produkujących prasy do produkcji wielkogabarytowych elementów.

W dobie pełnej standaryzacji trudno jest także konkurować polskim fabrykom z zachodnimi koncernami, gdzie średnio w jednym zakładzie produkuje się rocznie około 100 000 m3 klejonki. Jednak dlatego właśnie wykonywanie indywidualnych projektów jest specjalnością polskich zakładów, które pozyskują zamówienia z europejskich rynków.

Rozwój TCLwood618 ® to ogromna zmiana w produkcji lukarn i innych specyficznych elementów konstrukcyjnych, dziś wykonywanych w dużej mierze dla sklejki, OSB czy prostego drewna klejonego, a następnie wycinanego w łuk. Technologia stosowana w Suszu pozwala na uzyskiwanie wyszukanych kształtów, co w coraz mniejszej przestrzeni publicznej jest szczególnie istotne.

Poza tymi oczywistymi przesłankami technologicznymi, mamy jeszcze powody czysto estetyczne – dodaje dyrektor handlowa. – Elementy wyprodukowane w technologii TCLwood618 ® to dowolność tworzenia gotowych i niepowtarzalnych konstrukcji, możliwość realizacji idei i wielkich projektów, co do tej pory było trudne lub wręcz niemożliwe. W tej technologii jakość wykonania projektu jest najważniejsza. Liczy się efekt ostateczny, możliwość współuczestniczenia w tworzeniu wartości dla klienta końcowego, a jednocześnie możliwy jest indywidualizm w podejściu do każdego rozwiązania. Nie da się go osiągnąć w produkcji masowej, nastawionej na zapełnienie linii produkcyjnej. Wydaje się, że technologia TCLwood618 ® to przyszłość rynku konstrukcji, nie tylko w Polsce i Europie. To jakby przejście z ery telewizorów kineskopowych do ery telewizorów płaskich.

Nasuwa się jednak pytanie, jakich informacji powinien oczekiwać klient, dokonując zakupu elementów konstrukcyjnych (budowlanych)?

– Przede wszystkim należy sprawdzać, czy dany producent rzeczywiście ma certyfikaty i w jaki sposób przebiega proces produkcyjny – mówi Anna Chojnacka-Baranik. – Obecny rynek konstrukcji oferuje tak liczne rozwiązania i produkty, że klient ma możliwość wyboru tego rzeczywiście najlepszego. Transparentność procesów produkcyjnych jest najlepszym gwarantem jakości  produktów Jagram-Pro S.A.

dom drewniany całoroczny clt modułowy

Unikatowa technologia

Zagrożenia płynące z rynku konstrukcji klejonych pochodzą w dużej mierze bezpośrednio od samych producentów. Dotkliwe konsekwencje wynikające ze stosowania elementów konstrukcyjnych bez przestrzegania surowych norm budowlanych to zapewne niedaleka przyszłość.

Klienci niedoinformowani oraz pozbawieni możliwości weryfikacji jakości produktu biorą tę odpowiedzialność na siebie, na etapie realizacji własnych projektów. Cenne jest posiadanie certyfikatów, ale równie ważne są instytucje audytujące oraz ich różnorodność.

TCLwood618 ® (thin construction lamella for wooden constructions) oznacza unikatową technologię, w której element konstrukcyjny został wyprodukowany. Technologia ta, stosowana przez JAGRAM-PRO SA z Susza, polega na zastosowaniu cienkich lameli konstrukcyjnych o grubości od 6 do 18 mm, które stwarzają możliwość gięcia przy minimalnych promieniach. W Jagram-Pro SA wynoszą one już 15 cm. To pewność, że produkt został wyprodukowany według najwyższych standardów, ze szczególnym naciskiem na jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Gwarancja wysokiej jakości

– Zalety ze stosowania konstrukcji  w technologii TCLwood618 ® – mówi Anna Chojnacka-Baranik, dyrektor handlowy Jagram-Pro S.A. – to gwarancja wysokiej jakości, potwierdzona audytami licznych jednostek certyfikujących produkcję, albowiem zgodnie z wytycznymi normy producenci sprzedający wyrób oznaczany CE muszą stosować różne metody kontroli jakości. Wstępne badanie wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub upoważnioną jednostkę, później badanie próbek pobranych w fabryce prowadzone jest przez producenta lub upoważnioną jednostkę, a następnie badanie sondażowe (audytowe) próbek pobranych w fabryce, na rynku lub na placu budowy prowadzone jest przez producenta lub upoważnioną jednostkę. Trzeba do tego dodać takie etapy, jak: badanie próbek z partii przygotowanej do wysłania lub dostarczonej przez producenta lub upoważnioną jednostkę, fabryczną kontrolę produkcji, wstępną inspekcję fabryki i fabrycznej kontroli produkcji przez upoważnioną jednostkę, a także ciągły nadzór, ocenę i akceptację fabrycznej kontroli produkcji przez upoważnioną jednostkę. Jagram-Pro S.A. kontroluje swoje produkty już na etapie weryfikacji i sortowania tarcicy, a następnie jej suszenia.

Całkowita odporność na warunki atmosferyczne

Stosowanie cienkich lameli zwiększa wytrzymałość konstrukcji na zmieniające się warunki atmosferyczne, dzięki czemu parametry wytrzymałościowe są równomiernie rozłożone na całej długości konstrukcji. Duża różnorodność lameli stwarza lepszą możliwość eliminowania wad w drewnie, obniżających jego wytrzymałość.

Technologia TCLwood618 ® wymaga stosowania bardzo cienkich lameli, co w konsekwencji wpływa na ich zdecydowanie wyższą jakość. Pozyskiwanie tak wyselekcjonowanego materiału decyduje o możliwości eliminowania większej liczby wad ukrytych aniżeli w przypadku lameli grubych, powyżej 22 mm. Cały proces kontrolowanej jakości jest przestrzegany już na najniższych etapach, dzięki temu produkt końcowy osiąga wysoki poziom jakości.

Stabilność kształtu

Dzięki zastosowaniu minimalnych lameli gwarancja stabilności kształtu elementu jest wysoka, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo produktu, ale również jego estetykę. Nie da się osiągnąć takich rezultatów w przypadku klejenia lameli grubych. Cienka lamela, już o grubości 6 mm, otwiera nowe możliwości projektowania i eliminuje ograniczenia co do kształtów konstrukcji.

Małe promienie gięcia

Możliwość zastosowania elementów w technologii TCLwood618 ® jest nieograniczona. Sprawdzają się one zarówno jako elementy dekoracyjne mebli, elementy konstrukcyjne wiat garażowych, zabudowy tarasów, hamaki, lukarny/wole oko, a także jako duże konstrukcje dachów, hal produkcyjnych czy indywidualne realizacje projektów inwestycyjnych.

Technologia TCLwood618 ® jest procesem opartym przede wszystkim na jakości, tak surowców, jak i wyrobów końcowych. Stwarza szanse realizacji nowych projektów, ale jest bardzo wymagająca. Skupia się na realizacji wartości dodanej dla klienta, zrozumieniu pomysłu oraz zaprezentowaniu najlepszego rozwiązania. TCLwoood618 ® to strategia działania dająca produkt najwyższej jakości, w formie i kształcie.

Kontrolowana produkcja

Trzeba jednak przyznać, że technologia TCLwood618 ® nie jest dla wszystkich producentów drewnianych konstrukcji. Dla
czego? Bo to trudna, wyszukana i droga technologia, wymagająca zastosowania bardzo dobrego, ale drogiego kleju, gwarantuje ona bowiem najwyższy poziom połączeń i wytrzymałości.

– W Jagram-Pro S.A. stawiamy jakość ponad cenę – zapewnia dyrektor handlowa – więc takie kleje stosujemy. – Możliwość rozwoju TCLwood618 ® to przyszłość w stosowaniu wysokiej jakości lameli zewnętrznych. To nie tylko symbol, ale przede wszystkim konkretna gwarancja jakości i wytrzymałości produktu. Gwarancji, która ma swój początek już na etapie selekcjonowania lameli.